LOGO SZKOŁY
Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Najnowsze informacje o pracy zespołu w zakładkach: "Wydarzenia" oraz "Galeria"

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

                                                           K O M U N I K A T !!!!!          

            Na prośbę Mazowieckiej Policji zamieszczamy komunikaty skierowane do: rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną, z prośbą o ich upowszechnienie wśród wskazanych adresatów (np. poprzez dziennik elektroniczny, komunikat na stronie szkoły lub w inny przyjęty sposób).

             Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.
           Drodzy uczniowie!
W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

  

I N F O R M A C J A

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej (dla osób dorosłych i dzieci)
oraz pedagoga szkolnego w formie rozmowy telefonicznej
lub przez komunikatory internetowe.

Jesli Państwo lub uczniowie będą potrzebowali porady można się z nimi skontaktować dzwoniąc do placówki pod numer telefonu 512260996. 

                                              Dyrektor szkoły
                                                                     Ewa Wrzosek

 

!!!!    INFORMACJA

W związku z koniecznością zapobiegania
rozprzestrzenianiu się koronawirusa
w dniach od 16.03.2020 roku do 25.03.2020 roku
zajęcia w Zespole Oświatowym im. Sybiraków  w Rozbitym Kamieniu
zostają zawieszone.
W dniach 12 - 13 marca 2020 roku, jeżeli rodzice nie znajdą innej opieki,
będą mogli zostawić dzieci pod nadzorem nauczycieli.

                                                                                     Dyrektor
                                                                                                                   Ewa Wrzosek

KORONAWIRUS  -  co musisz wiedzieć?


 

KOMUNIKAT 


GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO I MINISTRA ZDROWIA
W ZWIĄZKU Z POTWIERDZENIEM PIERWSZEGO PRZYPADKU KORONAWIRUSA W POLSCE

 

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

1. Często myć ręce 

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.
Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu 

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). 

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby. 

3. Zachować bezpieczną odległość  

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości zosobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa. 

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust 

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodowaćprzeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

źródło:   https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

 


"SZKOŁA  DO  HYMNU"


 

J E S T E M     U C Z N I E M  !!!  
ślubowanie pierwszoklasistów


 

       

                            POLONEZA CZAS ZACZĄĆ...

BAL ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNY


M A M A.  
To niesamowite jak jedno proste słowo może znaczyć tak WIELE.


B I C I E    R E K O R D U  
W   Ś P I E W A N I U    H Y M N U    N A R O D O W E G O


 

Ś L U B O W A N I E  2018
W imieniu braci szkolnej witamy Was w progach naszej szkoły...


 

Kochanym, cudownym MAMOM  .....  przedszkolaki


 

21 marca  2018  roku   -   DZIEŃ  WIOSNY

 

 

KOLĘDOWE SERCE MAZOWSZA 2018
I  miejsce dla chóru Gminy Bielany

    


 Ś L U B O W A N I E   P I E R W S Z O K L A S I S T ÓW


 

VII  Marsz Żywej Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku

       

VII Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów szkół i Placówek oraz Stowarzyszeń
noszących imię upamiętniające Zesłanców Sybiru

 

Dzień Mamy
Trojak w wykonakiu uczniów klasy II Szkoły Podstawowej


 

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Nazywani WYKLĘTYMI pozostali NIEZŁOMNI.
Rozumieli doskonale obowiązek wobec Boga i Ojczyzny.
Wiedzieli, że lepiej umrzeć w lesie czy w ciemnej celi, niż żyć długie lata ze wstydem.
Są wzorem męstwa i zachowania honoru, którego fundamentem jest Bóg,
 a celem ofiara za dobro, prawdę i wolność Narodu.

   

 

 

ŻYJĘ I  DZIAŁAM  BEZPIECZNIE - zajęcia dla najmłodszych w sali edukacyjnej "OGNIK" w Sokołowie Podlaskim

   

 

Zapraszamy do obejrzenia kolędy "Cicha noc..." nagranej przez uczniów gimnazjum
w czterech językach w ramch projektu ETwinning.

 


Otwarcie Terenowej Bazy Edukacyjnej:
"FLORA  I  FAUNA  MAZOWIECKICH  PÓL"

 

      

         

                           17 września - Dzień Sybiraka - Święto Patrona Szkoły

Informacja

Uczniowie naszego gimnazjum od września 2013 roku uczestniczą w projekcie realizowanym pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej   "WF - z klasą".  Wszystkie działania podjęte w ramach tego projektu dokumentowane są na blogu. Zapraszamy do odwiedzenia nas na stronie  http://blogiceo.nq.pl/rozbitykamien/