LOGO SZKOŁY

"Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami"

Teraz

Ciągnie nas

Do szerokiego świata...

Bo już nie jesteśmy tak pewni

Czy można kochać całe życie

Tego samego człowieka...

Tę samą ojczyznę...

Czy teraz jesteśmy wolni, stojąc na wysokiej skale pychy?

 

      11 listopada 1918 r. Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Rok 2018 uchwałą Sejmu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej ustanowiono Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.                              

W Zespole Oświatowym im Sybiraków w Rozbitym Kamieniu święto Ojczyzny uczczono z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ zorganizowano je w niedzielę  w dniu 7 X 2018 r. Uroczystość miała charakter środowiskowy i bardzo wyjątkową oprawę. W szkole oprócz tej głównej okazji do świętowania były też inne, tj. 15-lecie nadania szkole zaszczytnego imienia „Sybiraków”, 75. rocznica stracenia kierownika szkoły Wiktora Szajkowskiego, a także 40. rocznica rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.

W organizacji uroczystości dyrektor szkoły Pani Ewa Wrzosek współpracowała z gospodarzem Gminy Bielany, Panem Zbigniewem Woźniakiem.  Ten radosny Jubileusz przeżywano w środowisku wraz ze znamienitymi gośćmi, którzy przyjęli zaproszenie dyrekcji i przybyli do Rozbitego Kamienia. Środowisko szkoły z radością powitało:
Senatora RP – pana Waldemara Kraskę, Prezydenta Miasta Siedlce – Wojciecha Kudelskiego wraz ze współpracownikami: Piotrem Niewiadomskim i Sławomirem Marchelem, przewodniczącego i zastępcę Rady Gminy Bielany panów: Ireneusza Błońskiego i Jana Łopucha oraz radnych Gminy Bielany, sekretarza gminy Bielany panią Krystynę Długołęcką, ks. Prałata Andrzeja Krupę- Dziekana Dekanatu Sokołowskiego, starszą wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach Panią Hannę Bolestę, Prezesa Związku Sybiraków Oddziału w Sokołowie Podlaskim - Pana Kazimierza Dobrenkę, Dyrektora Zespołu Oświatowego im. Świętej Królowej Jadwigi w Bielanach- Panią Renatę Kalicką, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie Pana Adama Jabłonkę, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, absolwenta szkoły i właściciela firmy PHU Topaz - Pana Zbigniewa Paczóskiego. Wśród zaproszonych gości byli członkowie rodzin sybirackich; dzieci i wnuki tych, którzy przeżyli gehennę zesłań, emerytowani nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji współpracujących z naszą placówką.

Zgodnie z planem goście, a także miejscowi, tj. uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spotkali się przed świątynią, by złożyć kwiaty przed tablicą upamiętniającą wywiezienie na Sybir  ponad stu osób z Rozbitego Kamienia i okolicy. Tablica ta została ufundowana z inicjatywy szanowanego w środowisku byłego Proboszcza i budowniczego świątyni, ks. Prałata Andrzeja Krupy. Następnie wszyscy modlili się podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Prałata i proboszcza parafii ks. Andrzeja Ułasiuka. Natomiast uroczystą oprawę muzyczną zapewnił Pan organista Waldemar Górecki wraz z chórzystami.

Po nabożeństwie wszyscy udali się do Regionalnego Ośrodka Kultury, który został udekorowany Flagą i Godłem Polski oraz przybrany kwiatami przez nauczycieli. Dyrektor szkoły powitała gości, podając znany z treści zaproszeń, powód zgromadzenia. Następnie uczniowie ( od przedszkola do kl. III gimnazjum) zaprezentowali się podczas występu. Dzieci z przejęciem deklamowały wiersze patriotyczne, zaś konferansjerzy zapoznawali z dziejami ojczyzny i z historią lokalną, która znana jest dzięki bardzo cennej, zachwycającej zawartością każdego, kto ma okazję się z nią zetknąć, kronice szkoły. Najstarsze zapiski  pochodzą z roku 1915. Młodzież cytowała fragmenty opisujące aresztowanie i stracenie kierownika, zsyłki na Sybir oraz prześladowania nauczycieli, którzy podczas wojny prowadzili tajne nauczanie. Wspomniano Wiktora i Janinę Szajkowskich oraz polonistkę Janinę Pawłowską. Zapiski w kronice są poświadczone pieczęcią i podpisem kolejnych dyrektorów lub wyznaczonego do tej roli nauczyciela. Część wpisów wojennych zaginęła i została odtworzona tuż po wojnie, co skwapliwie odnotowano na kartach księgi. Przypomnienie tych faktów wzruszyło starszych, którzy znali je z rodzinnych opowieści, wspomnień, a także bardzo poruszyło i zainteresowało młodsze pokolenie, jak również samych uczniów.

Kolejnym punktem programu były wystąpienia gości. Wszyscy składali gratulacje  i wypowiadali serdeczne słowa pod adresem szkoły i prowadzonego tu formowania młodzieży, które naznaczone jest mocno treściami patriotycznymi, co wynika przecież  z wyboru bohatera, a to jest zasługą wieloletniej, emerytowanej dyrektor - Pani Grażyny Zawarczyńskiej.

Jako pierwszy głos zabrał Senator RP Pan Waldemar Kraska, który podzielił się swoimi refleksjami ze spotkania z rodakami żyjącymi na Wschodzie, kultywującymi tradycje polskie i prezentującymi podczas wizyty treści patriotyczne. Wyraził radość, że podobny nastrój znalazł na podlaskiej wsi. Natomiast włodarz Gminy Bielany Pan Zbigniew Woźniak w swoim wystąpieniu zapowiedział wydanie książki poświęconej Sybirakom oraz utworzenie w remontowanej organistówce Izby Pamięci Narodowej.

Szczególnie ciekawe było wystąpienie pana Prezydenta Kudelskiego, który dzielił się wspomnieniami ze swojego dzieciństwa, ponieważ jest absolwentem naszej szkoły, co zawsze z dumą podkreślamy. Niezwykle budujące i serdeczne słowa wypowiedziała Pani wizytator Hanna Bolesta, która ujęła nas także tymi niekrytymi łzami wzruszenia, podczas oglądania występu dzieci. Natomiast wywołany do wystąpienia ks. Prałat Andrzej Krupa przypomniał,  że  w miejscowym kościele znajduje się obraz Matki Bożej Anielskiej – wotum wdzięczności za ocalone życie, na odwrocie którego widnieją nazwiska zesłańców.

Około godziny osiemnastej goście przeszli do budynku szkoły, gdzie w bardzo miłej atmosferze mogli zjeść zasłużoną kolację i porozmawiać. Poczęstunek to efekt zgodnej współpracy rodziców, jak również wszystkich pracowników szkoły. Należy dodać, że sala gimnastyczna, na której odbyło się to spotkanie, została pięknie udekorowana flagą wykonaną z biało-czerwonych kwiatów. Ich formowanie odbywało się przez wiele wrześniowych dni w świetlicy i w klasach i angażowało wielu nauczycieli i uczniów. Na granatowym płótnie umieszczono też orła sybirackiego oraz napis: „Wszyscy jesteśmy Polski żołnierzami.” Natomiast na tablicach wyeksponowano gazetki nt. kierownika Szajkowskiego, ojców niepodległości oraz skany starej szkolnej kroniki.

Niezwykłym zdarzeniem wieczoru było przekazanie przez pana Marka Kisielińskiego, absolwenta szkoły, który z miłością wspominał swoją nauczycielkę, panią Janinę Pawłowską, krzyża. Ten znak przechowywany był przez niego przez wiele lat, gdyż władze ówczesne zakazały manifestowania wiary w przestrzeni szkolnej. „Pani podsadziła chłopca - jak opowiadał - i poprosiła, żeby zdjął                         i przechował krzyż do czasów, gdy nikt nie będzie wyrażał niechęci do takich symboli.” Uznał, że nadeszła pora, by krzyż wrócił do szkoły, w której niegdyś wisiał.

Trzeba przyznać, że w uroczystości wzięło udział wielu uczestników; kościół, sala ROK-u  były szczelnie wypełnione, co szczególnie cieszy, ponieważ jest tradycją naszego środowiska, wspólne świętowanie i współdziałanie dla dobra ogółu  w dziedzinie wychowania młodzieży, patriotyzmu, podejmowania różnych ważnych inicjatyw. Zawsze stawali obok siebie nauczyciele, księża, rodzice, strażacy i wspólnie pracowali. Przypomnieli to dorośli podczas akademii, wcielając się w role Rodzica, Nauczyciela, Księdza i Żołnierza  żyjących w czasach zaborów.

Jak podkreśliła dyrektor szkoły Pani Ewa Wrzosek: „świętujemy dziś, biorąc wzór z naszych przodków i czynimy to, podobnie jak oni, we wspólnocie. Tylko razem możemy sprawić, by dobrze się u nas działo, by nasze wspólne sprawy szły dobrze, a nasze dzieci na pewno spostrzegą to i podążą przykładem dorosłych.”

Składamy serdeczne podziękowania:
pani Elżbiecie Rabek za przygotowanie
scenariusza uroczystości oraz panu Dominikowi Grzybowi za piękną oprawę muzyczną.

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie