LOGO SZKOŁY

Broszury informacyjne: „Hymn Polski” i „Biało-Czerwona”

           Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało dwie publikacje dotyczące symboli narodowych.

Pierwsza zatytułowana „Hymn Polski”,  której autorami są Przemysław Rey i Małgorzata Gańska (dyrektor i kustosz Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie) powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą poznać historię jego powstania i nauczyć się go śpiewać. W bogato ilustrowanym poradniku znajdują się miedzy innymi: zapis nutowy oraz wskazówki dotyczące godnego zachowania podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu.

Druga broszura pt.: „Biało-Czerwona” zawiera wskazówki jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej. Jej autorem jest Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami.

Opracowano na podstawie materiałów
ze strony www.mswia.gov.pl

Pliki do pobrania