LOGO SZKOŁY

Wolność szanujemy i do 100. rocznicy Niepodległości się przygotowujemy!!!