LOGO SZKOŁY

Rada Rodziców Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Rada rodziców wyodrębniła spośród siebie  Prezydium w składzie:

 

  • przewodniczący:
  • zastępca przewodniczącego: 
  • skarbnik:
  • sekretarz

 

oraz  Komisję  Rewizyjną w składzie:

 

  • przewodniczący:
  • członek:   
  • członek: