LOGO SZKOŁY

17 września - Święto Patrona Szkoły

14 października 2014 roku minęło 10 lat od nadania Zespołowi Oświatowemu w Rozbitym Kamieniu zaszczytnego imienia Sybiraków. Każdego roku w szkole organizowane są uroczyste obchody Dnia Patrona. Zawsze mają one charakter patriotyczno – religijny ze względu na ciągle żywą i ścisłą współpracę szkoły i parafii.Tegoroczną uroczystość uświetniło przybycie Sybiraków zrzeszonych w Oddziale Związku Sybiraków w Sokołowie Podlaskim, ich rodzin i sympatyków, przedstawicieli władz lokalnych z wójtem Zbigniewem Woźniakiem i przewodniczącym Rady Gminy Bogdanem Chojeckim na czele oraz instytucji zaprzyjaźnionych ze szkołą. Obchody 10-lecia nadania szkole imienia zbiegły się z Dniem Komisji Edukacji Narodowej, dlatego też na spotkanie przybyli nauczyciele i pracownicy emerytowani.

 

W tym dniu społeczność szkolna oraz zaproszeni goście udali się do kościoła. Mszę Świętą, sprawowaną w intencji zmarłych i za zdrowie żyjących Sybiraków oraz wszystkich pracowników oświaty, odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Ułasiuk. W swojej homilii wiele miejsca poświęcił tematyce sybirackiej. Przypomniał, że z terenu Rozbitego Kamienia  i okolic w dniu 25 marca 1945 roku wywieziono na Sybir ponad stu mieszkańców ( stanowili 1/3 wszystkich osób aresztowanych w powiecie ). Po zakończonym nabożeństwie, przedstawiciele szkoły, Sybiraków, władz samorządowych złożyli kwiaty  i zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą wywózki naszych parafian, która znajduje się w kościele.

 

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w szkole. Jej pierwszą część stanowiły wystąpienia oficjalne: dyrektora szkoły Grażyny Zawarczyńskiej, prezesa Sokołowskiego Oddziału związku Sybiraków Kazimierza Dobrenki oraz gości. Następnie w montażu słowno – muzycznym zaprezentowała się młodzież, która każdego roku dla coraz to nowych pokoleń przygotowuje ciekawą i niecodzienną lekcję historii o dramatycznych wydarzeniach z udziałem naszych miejscowych bohaterów, o ich trudnych drogach życiowych, o olbrzymich ofiarach całego narodu.

 

Wszyscy głęboko wierzymy, że motto towarzyszące uroczystości „Jesteśmy Polakami – to nasza historia. Musimy wiedzieć, musimy mówić, musimy pamiętać” pozostanie w świadomości wychowanków Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu na zawsze.


...........................................................


17 września 2012 roku

 

Wrzesień to miesiąc ważnych wydarzeń w historii Polski związanych z II wojną światową. W rocznicę przekroczenia przez Armię Czerwoną wschodniej granicy Rzeczypospolitej -17 września , w naszej szkole obchodzony jest Dzień Patrona. Tego dnia cała szkoła wzięła udział we Mszy Świętej odprawianej w intencji  zesłanych na Syberię. Aby oddać hołd wszystkim wywiezionym złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą (tablica znajduje się w miejscowym kościele). W ramach tego święta odbyła się również uroczysta akademia. Uczniowie gimnazjum zaprezentowali swoje projekty, nad którymi pracowali trzy miesiące. Publiczna ich prezentacja została zaplanowana na ten właśnie dzień, gdyż tematem wiodącym były losy Polaków na Wschodzie. Młodzież wykonała i wydała album, tomik poezji, okolicznościową gazetę oraz prezentację multimedialną. Uroczystość przebiegała w atmosferze zadumy oraz powagi. Młodzi artyści z uczuciem przedstawiali swoje prace. Występ wprowadził wszystkich zebranych w podniosły nastrój. 

Na uroczystości tej nie zabrakło miejscowych duszpasterzy oraz Sybiraków z prezesem Związku Sybiraków w Sokołowie  Podlaskim - panem Kazimierzem Dobrenko na czele.