LOGO SZKOŁY

Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

6 września 2013  roku, w piątek, ulicami Białegostoku przeszedł XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru.

Od trzynastu lat, w pierwszy weekend września przyjeżdża do Białegostoku kilka tysięcy ludzi, z kraju i zagranicy w tym młodzież, m.in. uczniowie szkół noszących imię Sybiraków. Obok siebie maszerują Sybiracy oraz ludzie nieobojętni na przeszłość i cudze cierpienie, choć  niedoświadczeni podobnymi przeżyciami. Marsz, jako inicjatywa Związku Sybiraków, jest uroczystością religijno-patriotyczną, która ma przypominać historię wywózek na Wschód i upamiętniać tych, którzy z zesłania nie wrócili. Jest symbolem drogi  jaką nasi rodacy musieli pokonać  w drodze na Sybir, ale także drogi odwrotnej – ku wolności, odbywanej w różnych miejscach   i czasie.

Tegoroczny Marsz był wyjątkowy, bo zbiegał się aż z czterema ważnymi  rocznicami przypadającymi w tym roku:  

  • 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
  • 85 rocznicy powstania i 25 reaktywowania Związku Sybiraków oraz 70 rocznicy bitwy pod Lenino.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu też tam byli. Z dumą nieśli sztandar  szkoły oraz Związku Sybiraków O/w Sokołowie Podlaskim. Uczniom towarzyszył prezes miejscowego oddziału pan Kazimierz Dobrenko.