LOGO SZKOŁY

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

15 marca 2016 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Rozbitym Kamieniu. Nabór na rok szkolny 2016/2017 potrwa do 15.04.2016. 

Szczegółowe informacje i karty zgłoszeń do przedszkola można odebrać w kancelarii, w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Placówka czynna jest w godzinach od 700  do 1600. W tym czasie oferuje swym podopiecznym:

-        pobyt w kolorowych, ozdobionych bajkowymi postaciami salach;

-        smaczne posiłki ( II śniadanie, obiad, podwieczorek);

-        zajęcia prowadzone  przez wykwalifikowaną  kadrę pedagogiczną;

-        zajęcia dydaktyczne w zakresie mowy ojczystej, matematyki, wiedzy przyrodniczej, muzyki i rytmiki, plastyki, religii, języka angielskiego, zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej;

-        zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej;

-        zajęcia logopedyczne;

-        zajęcia rewalidacyjne;

-        zabawy ruchowe na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego;

-        wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

W swej działalności dodatkowo wdraża programy takie jak:

-        „Akademia zdrowego przedszkolaka”;

-        „Bezpieczny przedszkolak”;

-        Program ekologiczny;

-        Program „Klucz do uczenia się”.


Istotnym elementem pracy przedszkola jest organizowanie, licznych uroczystości dla społeczności przedszkolnej i rodziców oraz spotkań integracyjnych i środowiskowych dla środowiska lokalnego.Przedszkole często uczestniczy w konkursach: plastycznych, muzycznych, ekologicznych oraz w zawodach sportowych. Organizuje kiermasze świąteczne, jak również bierze czynny udział w akcjach charytatywnych.

Należy podkreślić, iż ogromną zaletą placówki jest wygląd i estetyka pomieszczeń.  W 2015 r. przeprowadzony został generalny remont przedszkola, który obejmował: salę zabaw, jadalnię, łazienkę oraz szatnię i klatkę schodową. Sala zabaw dla dzieci młodszych została powiększona do 48 m2, odnowiono ściany i ozdobiono je postaciami z bajek, wymieniono podłogi, zakupiono nowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne. W łazience wymieniono płytki, armaturę łazienkową na przystosowaną dla małych dzieci. W wejściu i szatni wymieniono starą śliską podłogę na terakotę, zamontowano nowe drzwi. Lamperie wyremontowanych pomieszczeń wykończono tapetą natryskową. Sale, w których dzieci spędzają najwięcej czasu są dobrze oświetlone, ciepłe i nowocześnie umeblowane.                                                                                

Mamy nadzieję, że w tej nowej scenerii wszyscy rodzice i dzieci będą czuć się dobrze. Poprawa estetyki pomieszczeń była możliwa dzięki zaangażowaniu Pana Wójta Zbigniewa Woźniaka oraz Rady Gminy Bielany.

By mogli Państwo bliżej przyjrzeć się pracy  przedszkola zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły  lub skorzystania z zaproszenia na Dni Otwarte pod hasłem „Poznajmy się” do Publicznego Przedszkola, które będą odbywać się 16 i 17 marca oraz 5 i 6 kwietnia w godzinach od 1300 do 1500. Podczas spotkania przewidziano wiele wspólnych zabaw integracyjnych i ruchowych. Dzieci, które wezmą udział w Dniach Otwartych będą mogły również zjeść podwieczorek.

                                                                                                          Zapraszamy