LOGO SZKOŁY
Jesteś tutaj: Start / Historia szkoły

Historia szkoły

Historia najdawniejsza 

Z inicjatywy  Polskiej Macierzy w roku szkolnym  1915/1916 powstała w Rozbitym Kamieniu Szkoła Powszechna. Pierwszym nauczycielem był Stanisław Kurek. W roku szkolnym 1916/1917 szkoła ta została przemianowana  na publiczną,  a w  1924/25 otrzymała  nazwę  Szkoły Rozwojowej. Początkowo edukacja trwała 7 lat, w 5 oddziałach.  Kierownictwo w szkole  objął Wiktor Szajkowski. 


W 1931/32 r. w porozumieniu z proboszczem parafii księdzem Stanisławem Próchniewiczem w Domu Katolickim  urządzono dwie sale  lekcyjne  i kancelarię. W roku 1937/38 zmieniono nazwę placówki na Publiczną  Szkołę  Powszechną  stopnia III  w Rozbitym Kamieniu.


Okres II wojny światowej 

W styczniu 1939 roku   podczas  komasacji  gruntów  rolnych wydzielono  działkę  o  powierzchni 1  ha na  budowę szkoły. Niestety we wrześniu wybuchła   II  wojna   światowa. Okupant wydał rozkaz zniszczenia podręczników,  księgozbioru  biblioteki, map, portretów i obrazów, a we wrześniu 1941 roku sale lekcyjne zostały zajęte na kwatery wojskowe dla Niemców. Jednak w stodołach nadal odbywała się nauka, dlatego w dniu 27 X 1943 r. został aresztowany, a potem rozstrzelany kierownik szkoły W. Szajkowski. Opuszczony przez okupanta w 1944 r. budynek przedstawiał jedno wielkie rumowisko.  Z pomocą społeczeństwa został wyremontowany na tyle, by można było rozpocząć nowy rok  szkolny. 

15. II. 1945 roku wieś  została otoczona  przez  wojsko polsko- rosyjskie, aresztowano wtedy mężczyzn  powyżej 15 roku  życia, a także uwięziono 2 nauczycieli, wszystkich wywieziono w głąb Rosji.


Po II wojnie światowej

W 1945 r. Maria Golubska i Maria Śledziewska na nowo organizowały  szkołę, pomagał im ks. Jan Głąb. 2.X.1945 r. zwolniono z więzienia nauczycielkę Janinę Pawłowską, wtedy też dotarła do mieszkańców wiadomość o śmierci   nauczyciela Kazimierza Ługowskiego wywiezionego do obozu "Kaszaj I". 20 XI 1947 r. wrócił z Uralu  kierownik szkoły Otton Golubski. W 1949 roku  działalność  rozpoczął Komitet Budowy Szkoły. Nowy budynek szkolny oddano  do użytku  w 1952. 10. XI. 1960 r. powstały  przy  szkole klasy przedszkolne, a w 1980 r. zorganizowane  zostało  przedszkole.


1. IX. 1986 r.  na  stanowisko  Dyrektora Szkoły została powołana  mgr Grażyna Zawarczyńska. Pełniła tę funkcję przez 28 lat.K A L E N D A R I U M


1915/16

 •  Macierz Szkolna zakłada Szkołę Powszechną w Rozbitym Kamieniu. Jest to szkoła jednoklasowa, z jednym nauczycielem (p. Kurkiem) licząca około 50-ciorga dzieci.
 • W najbliższej okolicy powstają inne szkoły jednoklasowe: w Kudelczynie, Wiechetkach, Dmochach, Wężach, Księżopolu, Paczuskach i Kosieradach.

1916/1924

 • Szkoła nadal funkcjonuje jako jednoklasowa. Ciągłe zmiany na stanowiskach nauczycielskich powodują, że zajęcia rozpoczynają się i kończą w różnych terminach (rok szkolny trwa od 84 do 171 dni).

1924/25

 • Szkoła otrzymuje nazwę 7- klasowej rozwojowej, liczy 5 oddziałów i 2 nauczycieli.
 • Proboszczem parafii i nauczycielem religii jest ks. Stanisław Próchniewicz.
 • Pracę w szkole rozpoczynają p. Janina i Wiktor Szajkowscy.

1925/26

 • Wzrasta liczba uczniów (199), zajęcia odbywają się w 4 domach prywatnych.
 • Uczniowie otwierają sklepik szkolny „Jedność” i prowadzą Szkolną Kasę Oszczędnościową.

1926/27

 • W lutym – miesiącu książki - przeprowadza się akcję oszczędnościową i kwestowanie na zakup książek. Szkoła wzbogaca się o 88 egzemplarzy.
 • Uczniowie i nauczyciele słuchają transmisji radiowej  z uroczystości sprowadzenia do kraju zwłok Juliusza Słowackiego z Francji.

1927/28

 • Dzieci z Paczusk zaczynają uczęszczać do szkoły w Rozbitym Kamieniu.

1928/29

 • Rada Szkolna Powiatowa organizuje opiekę lekarsko-higieniczną w szkole angażując lekarza szkolnego.

1929/30

 • Po lekcjach wyświetla się w szkole filmy z aparatu kinematograficznego.
 • W Rozbitym Kamieniu i okolicznych wsiach powstają brukowane drogi.

1930/31

 • Do 5-ciu oddziałów uczęszcza 278 dzieci, w tym do oddziału I- 85 dzieci.
 • Ogromne trudności lokalowe. W związku z tym ks. Próchniewicz  na własny koszt buduje dwuizbowy dom, zwany Domem Ludowym, który zostaje oddany do użytku 10 X.

1931/32

 • W szkole zaczyna działać drużyna harcerska, której drużynowym jest p. Jan Kuma.

1932/33

 • Pracę w szkole rozpoczyna p. Roman Trześniowski, wielki propagator sportu, późniejszy profesor, prorektor warszawskiej AWF, autor książek na temat wychowania fizycznego.

1933/34

 • Do szkoły w Rozbitym Kamieniu zostaje przeniesiona ze szkoły w Czerwonce p. Janina Pawłowska.
 • 12 maja dziatwa szkolna dowiaduje się o śmierci marszałka Piłsudskiego. W świątyni obchodzone są uroczystości żałobne, wszyscy uczestnicy nabożeństwa występują z czarnymi opaskami na rękawach.

1934/35

 • Reorganizacja szkolnictwa. Tworzy się trzy stopnie - szkoły I, II i III stopnia. Szkoła w Rozbitym Kamieniu jest szkołą III stopnia.

1935/36

 • Zaczyna działać chór szkolny, który swoimi występami uświetnia wszystkie msze szkolne oraz nabożeństwa w niedziele i święta.

1937/38

 • Pracę w szkole rozpoczyna  pan Otton Golubski.
 • Szkoła zmienia nazwę z „Pięcioklasowej Szkoły Powszechnej” na „Publiczną Szkołę Powszechną Stopnia Trzeciego”.

1938/39

 • Do szkoły w Rozbitym Kamieniu przychodzą dzieci z Kosierad. Łącznie w szkole uczy się 352 dzieci.
 • Ze szkoły w Brodaczach zostaje przeniesiona pani Maria Golubska.
 • W styczniu zostaje powołany Komitet Budowy Szkoły, który ustala składkę w wysokości 1 zł z hektara. Podczas komasacji gruntów zostaje wydzielony jednohektarowy plac pod budowę szkoły.

1939/40

 • 1 września wybucha II wojna światowa. O godz. 15 wracająca z nalotu na Siedlce eskadra samolotów bombowych zrzuca na południe od Rozbitego Kamienia 12 bomb zapalających, które na szczęście nie wyrządziły większych szkód.
 • 7 września – Niemcy atakują Sokołów – około 200 ofiar.
 • 9 XII rozpoczynają się lekcje w szkole. Z programu usunięto historię i geografię. Nauczyciele ukrywają mapy, obrazy, książki, organizują tajne komplety dla gimnazjalistów.
 • Przybywają pierwsze transporty „Poznaniaków”, którzy są rozdzielani po wsiach. Do szkoły przybywa w związku z tym około 70 dzieci.

1940/41

 • W Rozbitym Kamieniu pojawia się wojsko niemieckie i zajmuje budynki szkolne. Lekcje odbywają się w stodołach.
 • Do szkoły przybywają dzieci z Dmoch, Węży, Księżopola i Świniar. W klasie V jest 91 uczniów.

1941/42

 • W okolicy panuje epidemia tyfusu plamistego.
 • Rodzice uczniów klasy VII (ostatniej) masowo proszą nauczycieli o niepromowanie swoich dzieci, aby ustrzec je przed poborem imiennym do Prus.

1942/43

 • W okolicy aresztowano 59 osób.
 • Kierownik, pan Szajkowski, został ostrzeżony i ukrywa się.

1943/44

 • 27 X o 4.00 rano zostaje aresztowany Wiktor Szajkowski
 • 17 XI Wiktor Szajkowski zostaje rozstrzelany przed budynkiem „Społem” w Sokołowie Podlaskim, jakby na zadokumentowanie, że zginie przy murze tej instytucji, dla której z oddaniem pracował przez 20 lat. Ostatnie jego słowa były „Jeszcze Polska nie zginęła”. Ten dzień zapisał się krwawymi zgłoskami w sercach tutejszej ludności. Powszechny żal i płacz jest najlepszym dowodem na to, jak ten człowiek był kochany w okolicy. Ciała jego mimo poszukiwań nie odnaleziono. Najprawdopodobniej zostało wywiezione do Warszawy i tam w ruinach getta spalone w krematorium.
 • 25 XI – kierownictwo  szkoły zostaje powierzone Ottonowi Golubskiemu

1944/45

 • W szkole zaczyna działać PCK.
 • 15 lutego – wojsko rosyjskie chodzi od domu do domu i zabiera wszystkich mężczyzn od 15 lat do najstarszego. Zabrano też pana Golubskiego i pana Ługowskiego i wywieziono na Sybir.
 • 22 lutego pani Pawłowska zostaje aresztowana przez UB.
 • Szkoła zostaje zamknięta.
 • W kwietniu pani Golubska organizuje na nowo szkołę.

1945/46

 • Wraca z więzienia pani Pawłowska.
 • Kilku gospodarzy wróciło z Rosji z wiadomością, że pan Ługowski zmarł w Rosji. W szkole znów żałoba.

1946/47

 • Przy szkole powstaje świetlica

1947/48

 • 20 listopada powraca z Uralu pan Golubski. Stan jego zdrowia budzi poważne zastrzeżenia. Pozostał z niego cień człowieka, waży 43 kg.
 • Z każdym dniem następuje poprawa zdrowia kierownika. Radość nauczycieli i dzieci trudno wypowiedzieć.

1948/49

 • Powstają wykopy pod fundamenty nowego budynku szkolnego.

1949/50

 • Pojawiają się kłopoty przy budowie nowej szkoły.
 • 62 dzieci jedzie autobusem na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzają ZOO, trasę W-Z, Mariensztat, idą do kina.
 • W świetlicy szkolnej rusza dożywianie dzieci.
 • Cała szkoła pięknym korowodem 30 furmanek jedzie do Sokołowa, aby wziąć udział w pochodzie pierwszomajowym.

1950/51

 • Szkoła otrzymuje od Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czerwonce 5-cio lampowy aparat radiowy.

1951/52

 • Prace przy budowie nowej szkoły rozpoczyna już czwarta firma. Ulegają też zmianie plany budowy. Ze względów oszczędnościowych zmniejszono kubaturę budynku o ponad 2000 m. Według nowych planów, część istniejących już murów trzeba rozebrać, część fundamentów zasypać, inne zakładać od nowa. Rozgardiasz w pełni.
 • 19 maja cały dzień i noc padał obfity śnieg. Połamał drzewa. Jest mroźno, dzieci w klasach marzną.

1952/53

 • Rozpoczynamy roku szkolnego w nowym budynku.
 • Codziennie rano o 7.45 odbywają się apele. Uczniowie przygotowują prasówki, a na zakończenie słuchają audycji radiowej.
 • Przyjechał ambulans dentystyczny. Ma on za zadanie wyleczyć zęby wszystkie dzieciom

1953/54

 • Na okres trzech miesięcy uczniowie opuszczają nowy budynek szkoły i przeprowadzają się do Domu Katolickiego. Powodem są prace związane z rozprowadzaniem instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
 • Przedłuża się obowiązek szkolny wszystkim dzieciom, które nie ukończyły 7 klas, bez względu na wiek i klasę, w której się znajdują.
 • Uczniowie i nauczyciele oraz środowisko lokalne przygotowują się do uroczystego otwarcia szkoły, przewidzianego na dzień 8 maja. Ze względu na poważne usterki techniczne komisja nie odbiera budynku szkolnego.

1954/55

 • Pracę w tutejszej szkole rozpoczyna pani Lucyna Deoniziak.
 • Wprowadza się nową formę rozpoczynania zajęć porannych. Są to apele prowadzone przez każdego z nauczycieli dyżurujących. Tematem są aktualne zagadnienia gospodarcze, polityczne i wychowawcze.
 • 16 października komisja dokonuje ostatecznie odbioru technicznego budynku szkoły.
 • Szkoła odnosi sukcesy na Igrzyskach Letnich w Sokołowie i zostaje zakwalifikowana do udziału w Igrzyskach Wojewódzkich w Ciechanowie.
 • Wojewódzki Związek Pracy w Warszawie organizuje w tutejszej szkole kolonie letnie dla dzieci z województwa warszawskiego. Kierownikiem wypoczynku jest Otton Golubski. Kolonie organizowane są również w następnych latach.

1955/56

 • Szkoła w Wężach staje się szkołą filialną Rozbitego Kamienia.
 • Pani Maria Golubska zostaje powołana na stanowisko powiatowego instruktora języka rosyjskiego.
 • Wykonuje się ogrodzenie placu szkolnego z siatki.
 • Szkoła zajmuje II miejsce w powiecie (na 65 szkół) w konkursie czytelniczym.
 • Uczniowie, pod opieką pani Janiny Pawłowskiej i Lucyny Deoniziak biorą udział w 4- dniowej wycieczce do Trójmiasta i Malborka.
 • Szkoła zajmuje I miejsce w Igrzyskach Zimowych i dwa I miejsca w Igrzyskach Letnich. Jest to zasługa pani Lucyny Deoniziak.

1956/57

 • Odnowione zostają wszystkie klasy lekcyjne.
 • Dzięki staraniom kierownika szkoły O. Golubskiego i drużynowego J. Grzegorczyka drużyna harcerska otrzymuje od jednostki wojskowej w Siedlcach sprzęt biwakowy.
 • Dla uczniów z Rozbitego Kamienia i Czerwonki zostaje zorganizowany biwak w Kosieradach, a dla drużyny żeńskiej ze szkoły nr 1 w Sokołowie -  w lesie urbańskim.

1957/58

 • Staraniem kierownika powstaje w Rozbitym Kamieniu Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Początkowo liczy ona 20 uczniów, a zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu.
 • W naszej szkole odbywa się również kurs języka rosyjskiego dla nauczycieli powiatu sokołowskiego.

1958/59

 • Wymiar godzin nauczania dla nauczycieli obniża się z 30 na 26.
 • Minister Oświaty zarządza usunięcie ze szkół wszystkich symboli religijnych.

1959/60

 • Wprowadza się jednolite programy nauczania dla szkół podstawowych.
 • Po raz drugi obchodzony jest Dzień Nauczyciela. Rejonowym punktem wyznaczono Rozbity Kamień.
 • W całym kraju rozpoczynają się obchody 1000 - lecia państwa polskiego. Szkoła przygotowuje uroczystą akademię.
 • Organizuje się wycieczkę do Białowieży dla dzieci młodszych oraz do Krakowa i Zakopanego dla młodzieży starszej.

1960/61

 • Od 10 października funkcjonuje w tutejszej szkole klasa przedszkolna licząca 32 dzieci kończących 6 lat.
 • VII Plenum KC PZPR przyjmuje uchwałę o wprowadzeniu 8 – letniej szkoły podstawowej.
 • W szkole powstaje kółko artystyczne i chór.
 • Wykonana zostaje elewacja zewnętrzna budynku szkolnego.

1961/62

 • Pani Maria Golubska przechodzi na emeryturę.
 • Pracę rozpoczyna pani Irena Puścion (obecnie emerytka).
 • W szkole istnieją cztery kółka zainteresowań: taneczne, rytmiczne, chór i SKS.
 • Dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego i kierownika szkoły zostaje zakupiony pierwszy telewizor. Z seansów chętnie korzysta nie tylko młodzież, ale również społeczeństwo lokalne.
 • W szkole organizuje się kurs klasy VII dla dorosłych, który liczy 13 uczestników w wieku powyżej 35 lat.
 • W czasie wakacji na koloniach zorganizowanych w tutejszej szkole odpoczywają zuchy z Hufca Warszawa Żoliborz.

1962/63

 

 • Jest to pierwszy rok wprowadzenia programu 8 – klasowej szkoły podstawowej.
 • W każdej klasie tworzy się grupy samoobsługowe, których zadaniem jest dbanie o czystość odnowionych sal.
 • Powstaje zespół muzyczny (mandoliny) prowadzony przez panią Danutę Dąbrowską.

1963/64

 • Szkolny program 8 – letniej szkoły podstawowej obejmuje klasę V.

1964/65

 • Zakłady Mięsne ,,Służewiec” finansują malowanie korytarzy szkolnych.
 • Uroczyście obchodzi się Dzień Dziecka połączony z zakończeniem obchodów Dni Oświaty i Książki. Dzieci biorące udział w konkursie otrzymują nagrody, dla wszystkich jest poczęstunek i drobne upominki.

1965/66

 • Sześcioro nauczycieli tutejszej szkoły, na 10 pracujących, podnosi swoje kwalifikacje kształcąc się w studiach nauczycielskich i wyższych szkołach pedagogicznych.
 • Na zakończenie roku nikt nie otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gdyż szkoła przechodzi na nauczanie 8 – letnie. Siódmoklasiści otrzymują promocję do klasy VIII.

1966/67

 • Pracę w naszej szkole podejmują nauczyciele: pani Hanna Kudelska (wówczas Celejewska) i pan Józef Kryński – obecnie emeryci.
 • Pierwsi w historii szkoły ósmoklasiści opuszczają jej mury.

1967/68/69

 • W szkole działają liczne organizacje: biblioteka, drużyna harcerska męska i żeńska, drużyna zuchowa, TOPR, SKO, Spółdzielnia Uczniowska, SFBS, SKS, LOK, zespół muzyczny, chór, działka szkolna.

1969/70

 • Pracę w tutejszej szkole rozpoczyna pan Bolesław Sikorski, późniejszy dyrektor.
 • Powołuje się Komisję Proorientacyjną, której zadaniem jest zbadanie zainteresowań uczniów kl. VIII i odpowiednie ukierunkowanie ich na wybór dalszego kierunku kształcenia.
 • Szkoła uroczyście obchodzi 100 rocznicę urodzin Lenina.

1970/71

 • Pracę rozpoczyna pani Wiesława Sikorska i pani Cecylia Krasnodębska.
 • Szkoła liczy 12 oddziałów i 13 nauczycieli.

1971/72

 • W związku z chorobą pana Ottona Golubskiego, obowiązki kierownika szkoły obejmuje pan Bolesław Sikorki.
 • Kierowników szkół przemianowuje się na dyrektorów.
 • Dokonuje się redukcji godzin nadliczbowych – nauczyciel pracuje 26 godzin tygodniowo plus 2 godziny wg uznania kierownika.
 • Organizuje się dożywianie uczniów – szklanka mleka + bułka.
 • Powołany zostaje Komitet Budowy Sali Gimnastycznej, którego przewodniczącym zostaje pan Stanisław Puścion.
 • Wiosną rozpoczynają się prace przy budowie

1972/73

 • Pracę w tutejszej szkole rozpoczyna pan Stefan Krasnodębski.
 • Rozpoczyna się wprowadzanie gminnych szkół zbiorczych. W gminie Bielany dyrektorem gminnym zostaje Stefan Soszyński – dyrektor szkoły    w Bielanach.
 • Likwiduje się szkoły o 2,3,4 i 5 nauczycielach. Do szkoły w Rozbitym Kamieniu przyłącza się szkoły w Wężach i Księżopolu jako filie.
 • W szkole w Rozbitym Kamieniu, Wężach i Księżopolu organizuje się ogniska przedszkolne. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 3 godziny.
 • Na wiosnę wznawia się budowę sali gimnastycznej.
 • Zapowiada się tworzenie 10 – letnich szkół ogólnokształcących.
 • Na emeryturę odchodzi pani Janina Pawłowska, która pracuje w tutejszej szkole od 1934 r. Otrzymuje I nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Wcześniej zostaje odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

1973/74

 • W Dniu Nauczyciela na akademii w Sokołowie Podlaskim Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostają Maria i Otton Golubscy. Ponadto pani Maria Golubska otrzymuje nagrodę I stopnia Ministra Oświaty, a pan Otton Golubski – Nagrodę Kuratora.
 • Komitet Rodzicielski organizuje bal sylwestrowy, z którego dochód przeznacza się na budowę sali gimnastycznej.
 • Wiosną wznawia się prace przy budowie sali gimnastycznej, latem zostaje zmieniony dach na budynku szkoły.
 • Na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły pan O. Golubski. Funkcję dyrektora obejmuje pan Bolesław Sikorki.

1974/75

 • Dnia 9 maja odbywa się uroczystość otwarcia Izby Pamięci Narodowej, powstałej dzięki staraniom pani Hanny Kudelskiej – drużynowej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej im. Hanki Sawickiej (pełniącej tę funkcję od 1996 r).

 

1975/76

 • Pracę w tutejszej szkole rozpoczyna pani Jolanta Grzymała.
 • Szkole przydzielony zostaje fundusz na otwarcie świetlicy, której kierownikiem zostaje pani Wiesława Sikorka.
 • Kuchnia wydaje obiady dla ponad 100 dzieci.
 • W czasie ferii zimowych organizuje się 10 – dniowe zimowisko.
 • Po raz pierwszy do szkół wprowadza się Kodeks Ucznia.

1976/77

 • Następuje uroczyste otwarcie sali gimnastycznej, której budowa trwała od 1972 roku.

1977/78

 • Wprowadza się nową zasadę zaopatrywania uczniów w podręczniki. Szkoła skupuje używane książki za 50% wartości i sprzedaje za 70%. Różnica tworzy tzw. fundusz podręcznikowy, który z czasem pozwoli nowe podręczniki sprzedawać po cenie niższej niż 100% ich wartości.
 • Umiera pani Maria Golubska – emerytowana nauczycielka naszej szkoły.

 

1978/79

 • W szkole urządza się klaso – pracownie: języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii, zajęć praktycznych oraz pracownie klas młodszych.

1979/80

 • Pani Irena Puścion zajmuje się organizowaniem przedszkola, które zajmuje dwie sale.

1980/81

 • Pracę rozpoczyna pani Grażyna Zawarczyńska, późniejszy dyrektor szkoły.
 • W czerwcu wyjeżdża z Rozbitego Kamienia pani Janina Pawłowska, która w tej szkole przepracowała 46 lat.

1981/82

 • Pracę w szkole podejmuje pani Jolanta Bujalska.
 • 13 XII wprowadza się w Polsce stan wojenny. Zajęcia zostają zawieszone do Nowego Roku.

1982/83

 • Pracę rozpoczyna pani Danuta Perycz.
 • W szkole otwarty zostaje gabinet lekarski i stomatologiczny. Fundusze na wyposażenie gabinetu zgromadził Komitet Rodzicielski.

1983/84

 • Pracę w tutejszej szkole podejmuje pani Ewa Jedlińska (obecnie Abramowska) i pan Bogdan Perycz.
 • Uczniowie wyjeżdżają na dwie wycieczki – do Woli Okrzejskiej oraz do Krakowa i Zakopanego.
 • IPN zorganizowała wystawę ,,40 – lecie PRL”, która została zaprezentowana w GOK w Bielanach.

1984/85

 • Pracę rozpoczyna pani Mariola Puścion.
 • Zorganizowana zostaje wycieczka nad morze.

1985/86

 • Pracę rozpoczyna pani Ewa Replin (wówczas Czarnocka) i pan Wojciech Zawarczyński.
 • Na emeryturę odchodzą państw Wiesława i Bolesław Sikorscy.

1986/87

 • Dyrektorem szkoły zostaje pani Grażyna Zawarczyńska. Decyzję inspektora Rada Pedagogiczna przyjmuje gromkimi brawami. Dziękując za zaufanie jakim obdarzyły ją władze i koledzy, nowa dyrektor obiecuje, że ze swej strony dołoży wszelkich starań, aby działalność szkoły przebiegała harmonijnie.
 • 29 września umiera Otton Golubski, emerytowany nauczyciel, długoletni kierownik naszej szkoły.
 • Uczniowie jadą na wycieczkę na Lubelszczyznę. W Krasnymstawie dzieci odwiedzają   panią Pawłowską.
 • W czasie wakacji w szkole odbywają się po raz pierwszy kolonie letnie dla dzieci z Łodzi.

 

1987/88

 • Zaczyna działalność Szkolny Klub Sportowy „Grom”, którego opiekunem zostaje pan Wojciech Zawarczyński.
 • Marzena Szmurło zajmuje I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych i otrzymuje nagrodę specjalną w wysokości 10 tys. złotych.
 • Przestaje działać gabinet dentystyczny.
 • W szkole brakuje sprzątaczek, dzieci same sprzątają szkołę.

1988/89

 • 17 listopada w 45 rocznicę rozstrzelania Wiktora Szajkowskiego ulica prowadząca do szkoły zostaje nazwana jego imieniem.
 • Zuchy i harcerze biorą udział w konkursie piosenki harcerskiej.
 • Po raz pierwszy pani Hanna Kudelska  organizuje w szkole wystawę kolekcjonerów.
 • Sportowcy naszej szkoły zdobyli 18 medali, w tym 8 złotych i otrzymali 20 dyplomów.

1989/90

 • Powstaje Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
 • Harcerze i zuchy   biorą udział w zlocie drużyn Hufca ZHP Sokołów Podlaski
 • Po długiej chorobie umiera pani Cecylia Krasnodębska, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły.

1990/91

 • Pracę w szkole rozpoczyna pani Ewa Czapska i pani Ewa Wrzosek.
 • Nauczanie religii powraca do szkół.
 • W celu zapewnienia opieki uczniom nauczyciele zaczynają pełnić dyżury poranne od godziny 7.00.
 • 13 sierpnia umiera pani Janina Pawłowska.
 • Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na wycieczkę na Litwę.
 • W grudniu pan Józef Kryński odchodzi na emeryturę.
 • Dnia 1 czerwca odbywa się uroczystość 75-lecia naszej szkoły. Szkołę zaszczyca swoją obecnością wielu znamienitych gości, między innymi rodzina pierwszego kierownika oraz profesor Trześniowski.
 • Po raz pierwszy uczniowie klasy I składają uroczyste ślubowanie.
 • Zostaje zlikwidowana szkoła w Księżopolu.

1991/92

 • MEN wprowadza program oszczędnościowy w szkołach – likwiduje się zajęcia pozalekcyjne, podział uczniów na grupy, płatne zastępstwa, obcina się w każdej klasie 2 godziny lekcyjne.
 • Szkoła przeżywa trudności finansowe. Fundusze pozyskuje się z pracy przy wykopkach ziemniaków, zbiórki butelek, sadzenia lasu, wypożyczania sali gimnastycznej.
 • Wchodzi w życie nowy system oceniania, wprowadza się 6 – cio stopniową skalę ocen.
 • Uczniowie wydają szkolną gazetkę ,,Głos Ósmaka”.

1992/93

 • Harcerze urządzają harcówkę.
 • Po raz ostatni odbywają się kolonie letnie dla dzieci z Łodzi.

1993/94

 • Szkoła liczy 12 oddziałów.
 • Uczniowie odnoszą sukcesy sportowe na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, awansują do zawodów na szczeblu ogólnopolskim. Joanna Księżopolska zdobywa złoty medal w chodzie na 3 km na Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
 • Po raz pierwszy w naszej szkole obchodzimy zamiast dnia wagarowicza – dzień wiosny. Spędzamy go na zabawach i konkursach. Jednym z nich jest Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, który na stałe wchodzi do kalendarza imprez szkolnych.
 • Uczniowie wydają gazetkę szkolną ,,Prymus”.
 • Odbywa się konkurs na dyrektora szkoły. Na nową kadencję dyrektorem pozostaje pani Grażyna Zawarczyńska.
 • Uczennica Teresa Kudelska zajmuje II miejsce w olimpiadzie historycznej.

1994/95

 • Dzieci i młodzież włączają się w akcje: ,,Sprzątanie świata” i ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.
 • Dyrektor Grażyna Zawarczyńska otrzymuje nagrodę Kuratora Oświaty.

1995/96

 • Od 1 stycznia szkoły przechodzą pod samorządy terytorialne.
 • W szkole odbywa się 5 koncertów muzycznych.
 • Uczniowie biorą udział w 6 konkursach wewnątrzszkolnych (plastycznych, wiedzy, recytatorskich, czytelniczych). Odnoszą sukcesy na szczeblu rejonowym.
 • Powstaje grupa teatralna pod opieką świetlicy.

1996/97

 • Szkołę wizytuje biskup drohiczyński Antoni Dydycz.
 • W październiku z inicjatywy Sokołowskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego odbywa się w naszej szkole sesja historyczna poświęcona postaci pani Janiny Pawłowskiej.
 • Uczniowie redagują gazetkę ,,Echo szkoły”.

1998/99

 • Organizujemy I Przegląd Teatrów Szkolnych. Na przeglądzie teatrów Hufca ZHP zdobywamy I miejsce za spektakl ,,Jaś i Małgosia”.
 • Uczniowie klasy III wydają pierwsze numery gazetki ,,Kleksik”. W latach następnych w redakcji pracują także uczniowie klas IV – VI.
 • Dzięki akcji ,,Pracownia internetowa w każdej gminie” stajemy się posiadaczami pracowni komputerowej.

1999/2000

 • Do szkół wchodzi reforma systemu edukacji. Absolwenci klasy VI naszej szkoły stają się uczniami Publicznego Gimnazjum w Bielanach. Ku zadowoleniu rodziców i nauczycieli kontynuują naukę w budynku naszej szkoły.
 • Reforma w oświacie wymogła na nauczycielach dokształcanie. Siedmioro nauczycieli uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, warsztaty).
 • Odnosimy sukcesy sportowe: Madgalena Dmowska z klasy IV zdobywa brązowy medal w Mazowieckich Indywidualnych Biegach Przełajowych.
 • W maju pani Lucyna Deoniziak po 50 latach pracy pedagogicznej, w tym 10 lat w charakterze katechetki, zostaje odznaczona papieskim złotym orderem ,,Benemerenti”.
 • Po raz ostatni klasa VIII otrzymuje świadectwa ukończenia szkoły.
 • Na emeryturę po 34 latach pracy odchodzi pani Hanna Kudelska.

2000/01

 • Rada Gminy w Bielanach podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Rozbitym Kamieniu, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Przedszkole.
 • Kolejny raz spotykamy się na uroczystej Wigilii szkolnej. Uczniowie wystawiają jasełka, potem dzieci, nauczyciele i zaproszeni goście dzielą się opłatkiem.
 • Uczniowie odnoszą wiele sukcesów sportowych na szczeblu powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Złoty medal zdobywa Beata Męczeńska w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego w biegach przełajowych.
 • Do pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim odchodzi  pani Jolanta Grzymała i pan Jerzy Rabek.

2001/02

 • Wiele wysiłku wkładają dzieci w przygotowanie własnych programów artystycznych z okazji różnych uroczystości: Dzień KEN, Święto Niepodległości, Wigilia czy Dzień Wiosny.
 • Po raz kolejny zaszczyca nas swoją obecnością biskup Diecezji Drohiczyńskiej Antoni Dydycz. Okazją do spotkania są uroczyste obchody Dnia Matki.
 • Możemy się pochwalić kolejnym sukcesem – uczennica klasy V Marta Niewiadomska zdobywa wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez PZU.
 • Pani dyrektor Grażyna Zawarczyńska zostaje nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2002/03

 • Rada Gminy w Bielanach podejmuje uchwałę o utworzeniu Publicznego Gimnazjum w Rozbitym Kamieniu i włączeniu go do Zespołu Oświatowego.
 • Nowymi nauczycielami naszej szkoły są panie: Emilia Dębska, Agnieszka Kowalczyk i Elżbieta Rabek.
 • Szkoła przygotowuje się do nadania imienia – uczniowie uczestniczą w spotkaniu z Sybirakami, IPN przygotowuje wystawy.
 • Organizujemy wiele konkursów szkolnych, bierzemy udział w konkursach zewnątrzszkolnych i odnosimy sukcesy na wszystkich szczeblach. Uczennica klasy VI Marta Niewiadomska zostaje podwójną laureatką konkursu plastycznego ,,Bezpieczniej z prądem” – na etapie regionalnym zdobywa I miejsce, zaś na ogólnopolskim – wyróżnienie.
 • Zbieramy owoce naszej wieloletniej pracy w dziedzinie wychowania komunikacyjnego. Nasi wychowankowie zostają laureatami Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na etapie powiatowym (I miejsce – gimnazjum i II miejsce szkoła podstawowa), szkoła zostaje nagrodzona za działania mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów (zdobywamy II miejsce w konkursie ,,Wychowanie komunikacyjne warunkiem bezpieczeństwa uczniów”), pełnomocnik ds. wychowania komunikacyjnego otrzymuje wyróżnienie przyznawane przez Społeczną Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Szkoła organizuje imprezę środowiskową ,,Piknik ekologiczny”.
 • Uroczyście żegnamy panią Lucynę Deoniziak, emerytkę (53 lata pracy pedagogicznej, w tym 13 lat jako katechetka).

2003/04

 • Na stanowisko wicedyrektora zostaje powołana pani Danuta Perycz. Pracę rozpoczyna Agnieszka Krysiak i Małgorzata Tarkowska.
 • 14 X przeżywamy uroczystość nadania szkole im. Sybiraków.
 • Trzy uczennice uzyskują wysokie wyniki w przedmiotowym konkursie z chemii na etapie rejonowym.
 • Zespół uczniów z gimnazjum zdobywa III miejsce w XI Festiwalu Pieśni Religijnej w Bielsku Podlaskim.
 • Uczniowie naszej szkoły przygotowują audycję pt. ,,Moja mała ojczyzna” dla Radia Maryja.

2004/05

 • Po raz pierwszy uroczyście obchodzimy Dzień Patrona.
 • Uczniowie gimnazjum uczestniczą w spotkaniu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Joze Borellem.
 • Żegnamy ksiedza Prałata Andrzeja Krupę, który kończy pracę katechety oraz panią Jolantę Bujalską odchodzącą na emeryturę.

2005/06

 • Umiera emerytowana nauczycielka pani Lucyna Deoniziak.
 • Uczeń Gimnazjum uzyskuje wysoki wynik w rejonowym konkursie chemicznym.
 • Dwie uczennice otrzymują Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 • Złoty medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Wojewódzkich i tytuł Mistrza Makroregionu zdobywa uczeń Gimnazjum Mariusz Męczyński.
 • Pracę rozpoczynają panie: Marzena Szcześniak i Ewa Rosa.
 • Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego.

 

2006/2007

<spa