LOGO SZKOŁY

Kształcenie na odległość

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniami MEN: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
od dnia 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
Nasza placówka organizuje zdalne nauczanie i realizuje treści podstawy programowej posługując się rekomendowanymi przez MEN narzędziami takimi jak: sms i telefon do rodziców, e-mail, zintegrowana platforma edukacyjna epodręczniki. 
Na chwilę obecną nie wiemy jak długo potrwa zawieszenie zajęć i nie mamy pewności, że po świętach wrócimy do szkoły. Jeśli przerwa będzie się przedłużała i Rada Pedagogiczna oraz Rodzice uznają, że w/w narzędzia są niewystarczające to włączymy inne metody do tego przeznaczone.
Dyrektor i Rada Pedagogiczna stoi na stanowisku, że ważna jest realizacja podstawy programowej, ale w obecnej chwili najważniejsze jest dbanie o nasze zdrowie, dlatego podchodźmy z rozsądkiem do tej trudnej sytuacji i dbajmy o swoje bezpieczeństwo.
                                                                               Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
                                                                                                                Dyrektor Ewa Wrzosek
 
Poniżej podajemy adresy email za pośrednictwem których nauczyciele kontaktują się z poszczególnymi klasami.
Jeśli chodzi o klasę pierwszą i drugą to wychowawcy są w kontakcie telefonicznym z rodzicami i przekazują zadania do wykonania głównie w taki sposób (np. wysyłają wiadomości sms). 
 
klasa3zork@wp.pl
klasa4zork@wp.pl
klasa4azork@wp.pl  - dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
klasa5zork@wp.pl
klasa6zork@wp.pl
klasa7zork@wp.pl
klasa8zork@wp.pl