LOGO SZKOŁY

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONSULTACJI

Rodzice:

 1. Od 25 maja 2020  roku Wasze dzieci mają możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów według ustalonego harmonogramu (harmonogram znajduje się w zakładce "HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH LUB INDYWIDUALNYCH").
 2. Konsultacje nie są obowiązkowe.
 3. Na konsultacje wymagana jest zgoda rodzica (wzór zgody, którą należy wypełnić znajduje się w W/W zakładce)
 4. Do budynku szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie z zachowaniem obowiązujących zasad.
 5. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa własnego i innych.

Drogi Uczniu,                     

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić
  w zastępstwie innego ucznia.
 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.