LOGO SZKOŁY

Krajowa Odznaka Jakości za projekt „Eat Well Get Active”

Uczniowie klasy III Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu otrzymali Krajową Odznakę Jakości za projekt eTwinning – „Eat Well Get Active” !!! 

     eTwinning to społeczność szkolna z całej Europy współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele pracują na wirtualnej platformie Twinspace realizując założenia projektowe.

Nagrodzone przedsięwzięcie to efekt całorocznej współpracy 10 państw: Albanii, Bułgarii, Grecji, Litwy, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Turcji, Ukrainy i Włoch. Podczas działań projektowych zachęcaliśmy do zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Ponadto uczniowie uczyli się komunikacji w języku angielskim, analizowali problemy oraz pracowali w zespołach wykonując określone zadania.

Odznaka jest przyznawana przez Krajowe Biuro eTwinning. Zrealizowany projekt, został poddany ocenie pod kątem pięciu kryteriów merytorycznych: innowacja pedagogiczna i kreatywność, integracja z programem nauczania, współpraca szkół partnerskich, wykorzystanie technologii,  rezultaty i wpływ podjętych działań na rozwój uczniów i warsztat pracy nauczyciela.

Uczniom klasy III GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów !!!

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie