LOGO SZKOŁY

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 roku

Drodzy rodzice i uczniowie,

Informuję, że stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone       
do 3 stycznia 2021 roku.

  • Nauka uczniów klas I-III i IV-VIII Zespołu Oświatowego im. Sybiraków 
    w Rozbitym Kamieniu nadal odbywać się będzie z wykorzystaniem metod   
    i technik kształcenia na odległość takich jak: poczta elektroniczna oraz Teamsy.
  • Nauczyciele i uczniowie pracują zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym
  • Przedszkolaki przychodzą nadal do szkoły i pracują w trybie stacjonarnym bez zmian.

                                                              Dyrektor Ewa Wrzosek