LOGO SZKOŁY

LIST DO RODZICÓW

DRODZY RODZICE!

Mając na uwadze wszechstronny rozwój Państwa dzieci oraz wzrost negatywnych wpływów w ich otoczeniu takich jak telewizja czy gry komputerowe zwracamy się do Was z prośbą, abyście podjęli trud codziennego, systematycznego czytania dzieciom.

Często w mediach słyszymy, że rośnie nam pokolenie, które nie potrafi mówić, czytać i rozmawiać. Nie rozumie prostych tekstów i poleceń. Jest to wynik braku kontaktu ze słowem mówionym i czytanym. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika się wychowuje.

Pierwszy kontakt z książką powinien mieć miejsce w domu rodzinnym i szkoła tego nie zastąpi. Szkoła może być wsparciem dla rodziców, utrwalając nawyki czytelnicze, zaszczepione przez najbliższych w gronie rodzinnym. Wyrobienie regularnego nawyku czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, zależy od współpracy domu i szkoły.

Czytanie to wielka przyjemność, ale i nauka wpływająca na rozwój dziecka.

Co daje czytanie dziecku?

 • Buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem
 • Uczy myślenia przyczynowo-skutkowego, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
 • Poprawia koncentrację
 • Uczy rozpoznawać i nazywać emocje
 • Rozwija poczucie humoru
 • Rozwija kompetencje językowe, poznawcze
 • Wspiera rozwój psychiczny dzieci i wzmacnia poczucie własnej wartości
 • Rozwija wyobraźnię
 • Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy
 • Ćwiczy pamięć
 • Rozwija słownictwo
 • Ułatwia naukę
 • Jest znakomitą rozrywką
 • Rozwija wrażliwość
 • Uczy odróżniania dobra od zła
 • Pomaga w rozwiązywaniu problemów, daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami
 • Rozwija umiejętności społeczne

Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie.

Zacznijmy małymi kroczkami. Spróbujmy na przykład raz w tygodniu nie włączać telewizora i nie pozwólmy na to Naszym dzieciom. Od razu każdy z nas będzie miał więcej czasu dla siebie i dla rodziny. Spróbujmy wziąć do ręki ulubioną książkę i zagłębić się w jej lekturze.

Codzienne głośne czytanie jest szczepionką przeciwko wielu niepożądanym wpływom i zachowaniom dla umysłu i psychiki człowieka ze strony współczesnej cywilizacji.

Z poważaniem

Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Oświatowego im. Sybiraków w Rozbitym Kamieniu